Giỏ hàng mini

Hiện bạn không có sản phẩm nào trong giỏ hàng.
Vào giỏ hàng
Video giới thiệu

HỘI HỌP VỘI VÀNG 3

10-03-2015 09:40 | 227 lượt xem

HỘI HỌP VỘI VÀNG 3

Mỗi lần dự họp Hội Đông y

Báo cáo khẩn trương nói được gì

Phát biểu đôi câu giờ đã hết

Tâm tình chưa thỏa rủ nhau đi

(Tình riêng chưa thỏa hẹn nhau đi)

(Mồng 3 Tết Ất Mùi, ĐĂNG XIÊNG, họa bài không đề tựa của anhTrương văn Tư)

Bình luận