Giỏ hàng mini

Hiện bạn không có sản phẩm nào trong giỏ hàng.
Vào giỏ hàng
Video giới thiệu

BONG GÂN, CHẤN THƯƠNG

23-11-2017 16:56 | 21 lượt xem

 

CHÂM CỨU CHỮA BONG GÂN, CHẤN THƯƠNG

(Bài của thầy Lê Văn Sửu)

Ôn châm huyệt Túc Lâm khấp và một huyệt tại vùng đau. Tiêu sưng giảm đau

rất nhanh. 

Bình luận