Giỏ hàng mini

Hiện bạn không có sản phẩm nào trong giỏ hàng.
Vào giỏ hàng
Video giới thiệu

BÁO CÁO ANH 1

10-03-2015 09:53 | 249 lượt xem

BÁO CÁO ANH 1

Từ lúc anh đi hết hẹn nhau

Hội mình vẫn muốn anh về mau

Họp hành có tiếng anh trang trọng

Đại biểu ra về nhớ mãi  sau!

(Mồng 3 Tết Ất Mùi, ĐĂNG XIÊNG, họa bài không đề tựa của anhTrương văn Tư)

Bình luận